Aanvraag sloop- en herbouwpremie (2021 - 2022)

De algemene informatie over de aanvraagprocedure verduidelijkt de twee stappen. 

Hieronder wordt opgelijst welke documenten u per stap best bij de hand houdt, alvorens de webapplicatie te starten. Onderaan vindt u de link naar de webapplicatie.
Indien u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 1 (na goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en herbouw)

Gelieve volgende documenten bij de hand te houden:
•    identiteitskaart van de bouwheer/eigenaar die een gebouw sloopt en een of meerdere wooneenheden heropbouwt en aan wie de premie toekomt;
•    rekeningnummer waarop de premie gestort mag worden. Dit rekeningnummer moet toebehoren aan de aanvrager van de premie;
•    ontvangstmelding van de omgevingsvergunning (datum). Op dit document vindt u ook een ontvangstnummer (beginnend met OMV_ gevolgd door een jaartal en 6 cijfers);
•    goedkeuring  van de omgevingsvergunning voor sloop en herbouw die u (of uw architect) ontvangen hebt na het indienen van omgevingsvergunning voor sloop en/of herbouw  (kopie van e-mail (s), pdf).

Na het indienen van het webformulier stap 1 ontvangt u onmiddellijk een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is. Hou deze mail goed bij. Indien u na stap 1 binnen het kwartier geen mail ontvangt, gelieve dit onmiddellijk te melden via veka@vlaanderen.be.
Noot: Indien u op het moment dat u stap 1 doorloopt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 2 (nadat de sloop werd uitgevoerd)
Gelieve volgende documenten bij de hand te houden:
•    e-mail (ontvangstbevestiging) die u ontvangen heeft na het indienen van stap 1. Via de link in deze mail krijgt u opnieuw toegang tot uw dossier. Opgelet, deze link is slechts éénmaal bruikbaar;
•    bewijs van uitvoering van de sloopwerken:

o    sloopfactuur met vermelding van het adres van de sloopwerken alsook de datum waarop de sloopwerken werden uitgevoerd indien de werken uitgevoerd zijn door een aannemer (op te laden bestand: pdf)
o    1 foto van het te slopen gebouw voor de sloopwerken en 1 foto van het terrein na de sloopwerken (op te laden bestanden: png gif jpg jpeg). Zorg ervoor dat er duidelijke herkenningspunten te zien zijn op beide foto’s (boom, afsluiting, huis buren,…). 

Het VEKA onderzoekt vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Indien het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het indienen van het dossier.

(*)  Er zijn verschillende manieren om documenten samen te voegen tot 1 pdf-bestand: 
•    Een eerste manier is om in bvb. Word de verschillende bestanden na elkaar te plakken en op te slaan als een nieuw pdf-bestand (afdrukken naar pdf).
•    Op het internet vindt u ook diverse programma’s om verschillende pdf bestanden samen te voegen naar een nieuw pdf-bestand (zoek online op ‘pdf samenvoegen’).

Published on: 
22-10-2021