Voor een warmte- of koudenetbeheerder

Verplichting

Jaarlijks vóór 31 maart moet elke warmte- of koudenetbeheerder diverse gegevens van het warmte- of koudenet invullen in de daarvoor ontwikkelde webtool. Het gaat onder andere om de volgende gegevens: eigenschappen van de productie-installatie, de energielevering aan en door het warmte- of koudenet, de lengte en het aantal afnemers.
De rapporteringsplichtige krijgt steeds een ontvangstmelding.

Onduidelijkheden of vragen?

Mail naar veka@vlaanderen.be. Gelieve ‘warmtenetrapportering 2020’ in het onderwerp van uw mail te vermelden.
 

Published on: 
14-07-2022