BEN-campagnemateriaal aanvragen

Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Dat vergt een belangrijke transitie voor kandidaat-bouwers en -verbouwers en de volledige bouwsector.

Wie de BEN-principes promoot en/of in de praktijk brengt, kan daar meer zichtbaarheid aan geven met het gratis BEN-campagnemateriaal.


Dit campagnemateriaal (logo, website-banner, advertentie, ... in digitale versie) kan gratis aangevraagd worden door architecten, bouwadviseurs, energieverslaggevers, energiedeskundigen, studiebureau's, bouwondernemingen, aannemers, installateurs van kleinschalige groene energietoepassingen en van energiebesparende investeringen, fabrikanten of verdelers van kleinschalige groene energietoepassingen en van energiebesparende investeringen, kredietinstellingen, (lokale) overheden, intermediaire organisaties, federaties en vastgoedmakelaars of immobiliënkantoren.

Gratis BEN-campagnemateriaal aanvragen? Hoe gaat dat?

Wie een aanvraag indient, verklaart zich automatisch akkoord met alle gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn (overzicht van de gebruiksvoorwaarden).
Stuur ons een e-mail met als onderwerp "Aanvraag BEN-campagnemateriaal, groep (nummer door u in te vullen) ". Uw aanvraag kan enkel behandeld worden als u ons de naam en volledige contactgegevens van de aanvrager bezorgt én u aangeeft tot welke BEN-groep u/uw onderneming of organisatie behoort (zie hieronder):

  BEN-voorlopersgroepen
groep 1 architecten, bouwadviseurs, energieverslaggevers, energiedeskundigen, studiebureaus
groep 2 algemene bouwondernemingen
groep 3 aannemers (deelprojecten) en installateurs van kleinschalige groene energietoepassingen (zoals zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, houtpelletketels, micro-WKK) en energiebesparende investeringen (zoals isolatie van dak, muur en vloer, ventilatiesystemen, energiezuinige verwarmingstoestellen)
groep 4 fabrikanten en verdelers van kleinschalige groene energietoepassingen (zoals zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, houtpelletketels, micro-WKK) en energiebesparende investeringen (zoals isolatie van dak, muur en vloer, ventilatiesystemen, energiezuinige verwarmingstoestellen)
groep 5 kredietinstellingen
groep 6 overheden, intermediaire organisaties en federaties
groep 7 vastgoedmakelaars of immobiliënkantoren
Published on: 
14-06-2017