BEN-eisen

BEN-gebouwen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

De Vlaamse Regering legde op 29 november 2013 vast aan welk E-peil en eisenpakket gebouwen in 2021 moeten voldoen, om te beantwoorden aan het BEN-niveau.

Een BEN-gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen die gelden in het jaar van de vergunningsaanvraag of melding en aan een strenger E-peil. Afhankelijk van de bestemming van het gebouw verschilt dat maximaal E-peil:

  • Een BEN-wooneenheid heeft een E-peil lager dan of gelijk aan E30. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde woningen met vergunningsaanvraag vanaf 2014.
  • Een BEN-school of BEN-kantoor heeft een E-peil lager dan of gelijk aan E40. Deze definitie is van toepassing op nieuwe en herbouwde gebouwen met bestemming kantoor of school, met vergunningsaanvraag vanaf 2014 en voor 1 januari 2017.
  • Bij een niet-residentieel BEN-gebouw (scholen, kantoren, ziekenhuizen, horeca, ... ) hangt de maximale E-peileis af van de samenstelling van het gebouw. Dit is van toepassing op nieuwe en herbouwde niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2017. Om te voldoen aan 'BEN' mogen de functies maximaal het E-peil van 2021 halen. 

Opmerkingen

  • Als geen of onvoldoende hernieuwbare energie is voorzien, maar wel is voldaan aan een 10% strenger E-peil dan de E-peileis van het aanvraagjaar, dan is voldaan aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.
  • De Vlaamse Regering evalueert elke twee jaar het eisenpakket. Als naar aanleiding van die evaluatie het eisenpakket wordt aangepast, wordt de definitie van een BEN-gebouw mee verfijnd.
  • Om van BEN te kunnen spreken werden voor 2017 de strengste EPB-eisen opgelegd die al gekend waren. Bij de start van BEN waren dat de eisen van 2016. Ondertussen zijn we 2016 gepasseerd. De huidige invulling van BEN is eenduidiger. Enkel het E-peil en het voldoen aan de geldende EPB-eisen zijn van tel. Er worden geen strengere eisen opgelegd aan bijvoorbeeld schildelen 

     

Meer informatie over het BEN-beleid vindt u in de rubriek "Energiebeleid".

Published on: 
31-01-2019