De rol van de gebouwbeheerder

Rol van de gebouwbeheerder

De gebouwbeheerder speelt een belangrijke rol bij het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Hij licht de VME (vereniging van mede-eigenaars) in van het moment waarop het EPC moet aanwezig zijn. Hij bereidt de inspectie van de energiedeskundige voor: hij zorgt voor het verzamelen van alle bewijsstukken over de gemeenschappelijk beheerde delen (muren, vloeren, daken, collectieve installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, zonne-energie) en ook voor de nodige toegangen doorheen en rond het gebouw en de gemeenschappelijke stookplaats.

Toegang tot de gemeenschappelijke stookruimte

Ik heb de opdracht om een EPC op te maken. De syndicus wil geen toegang geven tot de gemeenschappelijke stookruimte. Wat moet ik doen?

  • Zonder de vaststellingen over de installaties voor verwarming en/of warm water kan het EPC niet opgesteld worden. Een bezoek aan de gemeenschappelijke stookruimte is dus nodig.

Bereid uw plaatsbezoek tijdig voor. Regel de toegangen tot alle ruimten.

De opdrachtgever moet zorgen voor de toegang tot de gemeenschappelijke stookruimte.

Een eigenaar heeft in principe ook toegang tot de gebouwdelen die in mede-eigendom zijn en waartoe de gemeenschappelijke stookruimte behoort. Onze wetgeving legt echter geen verplichting op aan de syndicus om toegang te verschaffen tot de gemeenschappelijke stookruimte. Hiervoor moet de eigenaar van het appartement beroep doen op de vrederechter. De syndicus mag de eigenaar immers niet belemmeren om zijn eigendom te verkopen of te verhuren. Doet hij dat toch, dan handelt hij tegen de deontologie van het beroep en is hij strafbaar.

De mede-eigenaar heeft drie maanden de tijd om te reageren op een beslissing van de syndicus en een vordering bij de vrederechter in te stellen. Die drie maanden gaan in vanaf de kennisgeving van de beslissing. Lees hier  hoe een vordering ingesteld kan worden bij de vrederechter en lees de publicatie over de vrederechter.
Daarnaast kan de eigenaar, wanneer het om een professionele syndicus gaat, klacht indienen bij het Instituut van vastgoedmakelaars (BIV), dat in dit geval optreedt als tuchtinstantie.

Het BIV kan enkel een tuchtsanctie opleggen en kan geen geldelijke schadevergoeding toekennen. De tuchtprocedure staat volledig los van de 'burgerlijke aspecten' die door de burgerlijke rechtbanken worden behandeld (vrederechter, rechtbank van eerste aanleg, ...).

Stappenplan voor de gebouwbeheerder
Published on: 
16-12-2021