Dit najaar derde projectoproep Noodkoopfonds

  • 27 juni 2022

Dit najaar zal er een derde projectoproep van het Noodkoopfonds worden gelanceerd. Het fonds is bedoeld om zogenaamde “noodkoopwoningen” – goedkope woningen in slechte staat die mensen in een precaire inkomenssituatie kopen - te renoveren. 

De projectoproep is gericht naar OCMW’s, die bij goedkeuring van hun project tot 1,8 miljoen euro aan steun kunnen bekomen. Zij kunnen daarmee leningen toekennen aan noodkopers die pas na 20 jaar of bij vervreemding moeten worden terugbetaald.

Op 6 mei besliste de Vlaamse Regering principieel om het leningbedrag per noodkoopwoning op te trekken van 30.000 naar 50.000 euro.  Met de terugbetaling van de lening moet worden gestart na 20 jaar, maar de terugbetaling zal kunnen worden gespreid over 25 jaar. De totale looptijd komt dus op 45 jaar te liggen. Tevens wordt de definitie van “noodkoper” aangepast, waardoor meer mensen aan de voorwaarden kunnen voldoen om van een noodkooplening gebruik te kunnen maken.

De Vlaamse Regering werkt ook nog aan een voorstel om ruimere financiële ondersteuning voor de personeels- en werkingskosten van de projectpartners te voorzien. 

Na definitieve goedkeuring van deze aanpassingsvoorstellen, zal minister Demir een nieuwe oproep lanceren. 

Published on: 
27-06-2022