Wanneer moet het EPC opgemaakt worden?

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op het toepassingsgebied.

  • Wanneer moet het EPC opgemaakt worden?
  • Welk EPC moet er opgemaakt worden?
  • Wat is een gebouw?
  • Wat is een gebouweenheid?
Algemene werkwijze

Eerst wordt nagegaan of de gebouwen en gebouweenheden onder het EPC-toepassingsgebied vallen. De gebouwen en gebouweenheden moeten dus geïdentificeerd worden.

Nadien wordt bepaald welk(e) EPC('s) moet(en) opgemaakt worden.


Bij de identificatie van een eenheid/eenheden in een gebouw wordt altijd de feitelijke situatie beoordeeld.

De vergunde situatie kan een indicatie geven van de verdeling van een gebouw in gebouweenheden maar biedt geen zekerheid. 

Voorbeeld:

Een woning werd zonder vergunning opgedeeld in twee appartementen met elk eigen voorzieningen en een eigen afsluitbare toegang.

In de woning zijn dus twee gebouweenheden (wooneenheden) aanwezig, ongeacht de vergunde situatie.

Er dienen dan ook 2 energieprestatiecertificaten residentieel opgemaakt te worden, zelfs indien de woning in zijn geheel verkocht wordt.

Het EPC voor bestaande woningen en appartementen

Hebt u hier of via de EPC-wegwijzer geen antwoord gevonden voor uw situatie, stel dan uw vraag aan veka@vlaanderen.be.

Published on: 
22-09-2022