EPC toepassingsgebied geldig vanaf 2021

Het EPC is al meer dan tien jaar verplicht bij verkoop en verhuur van woningen, appartementen, studio's...

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn.

Vanaf 2022 moeten appartementsgebouwen een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw hebben. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Dit EPC kan u al laten opmaken vanaf 2020.

Deze EPC's worden opgemaakt door een erkend energiedeskundige type A.

Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.

Het nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen.

EPC-verplichting

In het algemeen is een EPC verplicht bij :

  • de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein niet-residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom. Het EPC moet al aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop wordt aangeboden;
  • de woning- en  handelshuur ;
  • de verhuur van een woning, appartement, studio, klein niet-residentieel gebouw of gebouwdeel voor contracten vanaf twee maanden. Het EPC moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te huur wordt aangeboden.

Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden tot en met de datum van het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen van de huurovereenkomst. Wanneer het EPC tijdens deze periode vervalt, moet er dus een nieuw EPC opgemaakt worden.

Bij het te koop of te huur stellen zijn er een aantal verplicht op te nemen vermeldingen in de advertenties.

EPC per woning, appartement, kleine niet-residentiële eenheid
Uitzonderingen op de verplichting

In bepaalde gevallen is het niet nodig om een EPC te laten opmaken :

  • Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.
  • Meer uitzonderingen vindt u terug in onderstaande overzichtstabellen. Na de samenvattende tabel zijn er tabellen opgesteld voor de specifieke situaties van verkoop en verhuur, zodat u gericht kunt zoeken.

1. SAMENVATTENDE TABELEPC2021_toepassingsgebied* nieuwe uitzondering sinds 2021

2. VERKOOP

SITUATIE EPC VEREIST?
Verkoop van enkel de naakte eigendom nee
Verkoop van enkel het vruchtgebruik nee
Verkoop van een onverdeeld aandeel (%) van de eigendom, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis nee
Verkoop van residentiële en kleine niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden) nee
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard nee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig is ja
Vervallen kleine niet-residentiële eenheden ja
Casco of ruwbouw woningen of kleine niet-residentiële eenheden ja
Woningen of kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw ja
Wooneenheden of kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarming ja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort ja
Vakantiewoning ja
Serviceflat ja
Woonboot nee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jaren ja
Stacaravan overig nee
Industriële gebouwen (waaronder gebouwen bedoeld voor opslag) nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf nee
Werkplaatsen nee
Religieuze gebouwen nee
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt nee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw nee

 

3. VERHUUR

SITUATIE EPC VEREIST?

Woninghuur, ongeacht de duur van de overeenkomst

ja
Handelshuur, ongeacht de duur van de overeenkomst ja
Concessieovereenkomst van een klein niet-residentieel gebouw ja
Gewone huur met huurovereenkomsten korter dan 2 maanden nee
Gewone huur met huurovereenkomsten vanaf 2 maanden ja
Onroerende leasing ja
Onderverhuur nee
Wooneenheden met huurovereenkomsten van vόόr 1/1/2009 nee
Kleine niet-residentiële eenheden met huurovereenkomsten van vóór 1/1/2020 nee
Verhuur van residentiële en kleine niet-residentiële eenheden zonder enige vorm van publicatie (vb. tussen familieleden) nee
Woningen die door de burgemeester onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard nee
Vervallen woningen waarvoor geen onbewoonbaarheids- of ongeschiktheidsverklaring aanwezig is ja
Vervallen kleine niet-residentiële eenheden ja
Casco of ruwbouw woningen of kleine niet-residentiële eenheden
Woningen of kleine niet-residentiële eenheden die beschermd zijn of deel uitmaken van een beschermd gebouw
ja
Wooneenheden of kleine niet-residentiële eenheden zonder verwarming ja
Woningen zonder of met beperkt sanitair comfort ja
Vakantiewoning bij woninghuur ja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst van minstens 2 maanden ja
Vakantiewoning bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maanden nee
Serviceflat bij woninghuur ja
Serviceflat bij gewone huur met een huurovereenkomst korter dan 2 maanden nee
Serviceflat  met dagprijs (zonder huurovereenkomst) nee
Woonboot nee
Stacaravan gebruikt als vaste verblijfplaats en op voorwaarde dat de stacaravan is aangesloten op de nutsvoorzieningen en een immobiel karakter heeft sedert meerdere jaren ja
Stacaravan overig nee
Industriële gebouwen (waaronder gebouwen bedoeld voor opslag) nee
Serres, stallen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf nee
Werkplaatsen nee
Religieuze gebouwen nee
Tijdelijk niet-residentieel gebouw dat niet langer dan 2 jaar wordt gebruikt nee
Alleenstaand niet-residentieel gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m² nee
Niet-residentiële gebouweenheden met een totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m² die gelegen zijn in een industrieel gebouw nee
Wanneer moet u het EPC of een kopie overdragen?

Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.