EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Wat u moet weten

Wanneer moet het EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn?

Het EPC bij verkoop en verhuur van appartementen is al meer dan tien jaar verplicht.

Vanaf 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijk beheerde delen van een appartementsgebouw.  

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir wordt de verplichting gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw (definitieve goedkeuring 9 juli 2021). De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur.

Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden.

Samenvatting van de gefaseerde verplichting
Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn

Aantal aanwezige gebouweenheden

01/01/2022 15 of meer gebouweenheden
01/01/2023 5 t/m 14 gebouweenheden
01/01/2024 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden

 

Wat zijn gebouweenheden?

Onder gebouweenheden worden zowel appartementen (wooneenheden) als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, broodjeszaak, medische praktijken, kantoren, kinderopvangverblijven, apotheken, kappers...) die in het gebouw aanwezig zijn. 

Bij de bepaling van het aantal gebouweenheden in het gebouw wordt altijd gekeken naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijks verschillen van de vergunde situatie.

Voorbeeld

In een appartementsgebouw zijn op het gelijkvloers een broodjeswinkel en een kinepraktijk aanwezig en 2 appartementen op de verdiepingen. Er zijn dus in totaal 4 gebouweenheden aanwezig in het gebouw. Het EPC GD moet beschikbaar zijn op 1 januari 2024.

U beschikt over een EPC bij (nieuw)bouw

  • Voor een nieuwbouw appartementsgebouw is de verplichting pas van toepassing tien jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.  
    Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn.  
  • Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder 'nieuwbouw' en kunnen dus niet genieten van dit uitstel.

Voorbeeld

Een appartementsgebouw met 20 gebouweenheden verkreeg de bouwvergunning in 2013. Dit appartementsgebouw zal in 2023 (en niet in 2022) over EPC gemeenschappelijke delen moeten beschikken.

Hoe lang is dit EPC geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig, maar vervalt wanneer er werken aan het gebouw werden uitgevoerd. Het EPC moet dan geüpdatet worden. Welke werken? Dat leest u hier.

Wat is een gebouw?

De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister. Een gebouw kan meerdere ingangen (huisnummers) hebben of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw). Meer informatie leest u in

Wat zijn de gemeenschappelijke delen?

Het EPC geeft informatie over de energiezuinigheid van de delen en installaties van het appartementsgebouw die door de eigenaar(s samen) beheerd worden.

Soms heeft een appartementsgebouw één enkele eigenaar, maar meestal staat een VME (Vereniging van Mede-eigenaars) in voor het beheer van de delen in mede-eigendom (= de gemeenschappelijk beheerde delen).

Het EPC van de gemeenschappelijke delen gaat dus over de constructieve gebouwdelen, zoals de daken, buitenmuren en vloeren, maar ook over de vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke (circulatie)ruimten, zoals de inkomhal, de gang of een gedeelde (zit)ruimte.

Naast constructieve gebouwdelen kunnen er ook collectieve installaties aanwezig zijn in het appartementsgebouw, bijvoorbeeld voor verwarming, warm water of ventilatie. Deze collectieve installaties maken eveneens deel uit van het EPC van de gemeenschappelijke delen. Tenslotte worden ook alle installaties op zonne-energie in het EPC opgenomen.

wat zijn de gemeenschappelijke delen
EPC van het appartement versus EPC van het gebouw

Het EPC gemeenschappelijke delen (hieronder links) bevat de nodige informatie en adviezen over het gebouw. Het EPC van het appartement (hieronder rechts) bevat de nodige informatie voor het appartement.

De beide certificaten vullen elkaar aan. Het EPC van het appartement is verplicht bij verkoop of verhuur van het appartement. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het het gebouw moet sowieso opgemaakt zijn vanaf 2022 en moet steeds up-to-date zijn. 

 

EPC appartement en gemeenschappelijke delen

 

Wat vertelt dit EPC u?
Op het EPC voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw staat geen label.  Toch is er veel informatie af te lezen over de huidige energetische toestand van het gebouw, dankzij  kleurenbalkjes en symbolen die de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw tonen en hun situering t.o.v. de energiedoelstelling 2050. EPC gemeenschappelijke delen: huidige staat
Belangrijk zijn de aanbevelingen om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Dit geeft de verschillende eigenaars van het gebouw op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat er moet gebeuren om het gebouw energetisch in orde te maken. Op dit EPC staan geen prijsindicaties. Renovatieoplossingen voor appartementsgebouwen vragen vaak een specifieke aanpak, waardoor het niet mogelijk is om hiervoor realistische prijsinschattingen te genereren.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen is een instrument  om de eigenaars en de gebouwbeheerder wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die best gezet worden om de energiezuinige renovatie op te starten. We willen in Vlaanderen immers een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

EPC gemeenschappelijke delen: aanbevelingen

 

Published on: 
17-05-2021