Verplichte vermelding van EPC-informatie in advertenties

Wie een gebouw te koop of te huur aanbiedt, moet over een geldig EPC beschikken en moet bovendien een aantal zaken uit het EPC  vermelden in advertenties of bekendmakingen. Dit geldt zowel voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, ....

De advertentieplicht geldt voor woningen, appartementen, kleine niet-residentiële gebouwen en collectieve woongebouwen.

Vanaf 2022 komen bij verkoop enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 01/01/2019.
Het nieuwe EPC moet reeds aanwezig zijn bij het te koop stellen.

Advertenties geplaatst in 2021 met (gegevens uit) een EPC ouder dan 2019, zullen op 01/01/2022 moeten gewijzigd worden met (de gegevens uit) het nieuwe EPC. Laat dus tijdig het nieuwe EPC opmaken.

Wat moet u vermelden in de advertenties?

1. ADRES OF UNIEKE CODE

U publiceert steeds het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer. Wilt u het adres niet bekendmaken dan kunt u de unieke code van het EPC publiceren.

 • De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. De vermelding van de letters "UC" voor de code is echter verplicht om verwarring met de energiescore van het EPC of andere informatie vermeden. Het is natuurlijk toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.
 • Voor EPC's vanaf januari 2019 moet na de unieke code ook nog '-RES' bij woongebouwen en '-KNR' bij kleine niet-residentiële gebouwen gepubliceerd worden.
  • Voorbeelden:
   • voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015 is de unieke code  UC 245
   • voor het certificaatnummer 20190910-0001956253-KNR-1 is de unieke code UC 1956253-KNR  
 • Bij een EPC Bouw, dat wordt opgemaakt bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties, komt de unieke code overeen met de identificatiecode.

 • Indien er een EPC van de gemeenschappelijke (beheerde) delen van een appartementsgebouw aanwezig is, dan vermeldt u dit best ook in uw advertentie. Noteer ook de unieke code.

2. LABEL EN/OF ENERGIESCORE

Bestaand gebouw

 • Heeft u een EPC dat dateert van vóór 2019 dan moet u steeds de energiescore (in kWh/m²) publiceren. Bij verkoop kunnen vanaf 2022 enkel EPC met een label gebruikt worden. Bij verhuur kan een oud EPC wel nog gebruikt worden.
 • Heeft u een EPC dat opgemaakt wordt na 1 januari 2019, dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel de energiescore waarop het label bepaald werd (in kWh/m²) publiceren.
  • Voor een klein niet-residentieel gebouw is dit de energiescore voor bestemming kantoor. Het voorbeeld hieronder toont u waar u deze energiescore kan vinden in het EPC.
  • Voor een woning of appartement is dit de energiescore vermeld op de eerste pagina van het EPC.

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties:

 • Heeft u een EPC Bouw dat dateert van vóór 1 januari 2021, dan moet u steeds de energiescore (in kWh/m²) publiceren. 
 • Heeft u een EPC Bouw voor een residentiële eenheid dat opgemaakt wordt na 1 januari 2021, dan moet u ofwel het label (van A+ t.e.m. F) ofwel de energiescore waarop het label bepaald werd (in kWh/m²) publiceren.
 • Heeft u een EPC Bouw voor een niet-residentiële eenheid dat opgemaakt wordt na 1 januari 2021, dan moet u steeds de energiescore (in kWh/m²) publiceren.

De identificatiecode en het label 

EPC bestaand gebouw EPC nieuwbouw EPC ingrijpende energetische renovatie
EPC Bestaand gebouw  van na 2019 EPC Nieuwbouw van na 2021 EPC Ingrijpende Energetische Renovatie van na 2021

 

De energiescore van bestemming 'kantoor' staat genoteerd bij de algemene gegevens die u meestal op pagina 6 of 7 terugvindt.

waar vind ik de energiescore van een EPC kNR?

Uitzonderingen op de EPC-advertentieplicht
 • In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het energielabel of de energiescore.
 • Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches 'te koop/te huur' zonder verdere informatie
 • Er is geen melding verplicht op kleine panelen aan het gebouw zelf met enkel een verwijzing naar het immokantoor.
 • Nieuwbouw (woongebouwen en kleine niet-residentiële gebouw en gebouwdelen) en ingrijpende energetische renovaties (IER): door de wettelijk toegelaten periode van maximum 12 maanden tussen datum van ingebruikname of de beëindiging van de werken en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw of IER gebouwen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om de energiescore te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is omdat de periode van 12 maanden tussen de datum van ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte nog niet voorbij is.
Wat wordt verstaan onder advertentie?

De verplichte onderdelen moeten steeds opgenomen zijn in

 • bekendmakingen in de etalages van makelaars;
 • affiches omtrent openbare verkoop;
 • informatie op (immo-)beurzen;
 • drukwerk: advertenties in folders, tijdschriften, kranten;
 • online advertenties op websites, nieuwsbrieven, mailings;
 • TV- of radio-advertenties.
Wat u moet weten

Advertenties met de vermelding 'EPC in aanvraag' of 'EPC in opmaak' zijn niet toegelaten. Als er geen geldig EPC aanwezig is, mag de gebouweenheid niet te koop of te huur gesteld worden.

Gebruik de icoontjes van de labels om te publiceren

Op het EPC staat naast de energiescore ook een label, van A+ tot F. Gebruik deze icoontjes om het label duidelijk te communiceren in uw advertenties en zet uw pand in de kijker.

Heb ik een EPC nodig?

De EPC-wegwijzer geeft u antwoord.

Published on: 
23-09-2019