Nieuwbouw (EPC bij bouw)

Een EPB-verslaggever maakt een EPC-bouw op na ingebruikname of na het einde van EPB-plichtige werken waarbij een E-peil wordt berekend: bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. 

 

Het EPC bouw wordt enkel opgesteld voor bouwprojecten waarvoor een E-peil eis geldt.

Het gaat dus over werken van het type ‘nieuwbouw (of gelijkaardig)’ en ‘ingrijpende energetische renovatie’ bij residentiële en niet-residentiële eenheden.*

Voor niet-residentiële eenheden andere dan kantoren en scholen wordt een EPC bouw enkel opgesteld voor projecten waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd vanaf 2017.

Bij een gewone verbouwing (renovatie) of nieuwbouw industrie geldt er geen E-peil eis en wordt er dus geen EPC bouw opgemaakt.*

Het EPC bij bouw wordt samen met de EPB-aangifte afgeleverd.

De verslaggever moet de aangifte van het gebouw of gebouwdeel definitief indienen bij de energieprestatiedatabank, ten laatste 12 maanden na de eerste van volgende twee data:

  • datum van de ingebruikname
  • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken

en in elk geval uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning of na het neerleggen van de melding.

*De definities van de aard van de werken zijn terug te vinden onder artikel 1.1.1, §2 van het Energiebesluit van 19 november 2010. 

 

EPC Bouw van voor 2020 zonder energielabel

Op de EPC's Bouw opgemaakt vóór 2020 staat nog geen label maar enkel een E-peil. Wenst u een indicatie van het energielabel van de woning? Gebruik onderstaande omzettingstabel.

E-peil Energielabel
kleiner dan of gelijk aan E0 A+
van E1 tot en met E60 A
van E61 tot en met E100 B
van E101 tot en met E150 C
van E151 tot en met E200 D
van E201 tot en met E300 E
E301 en hoger F

 

Verkopen of verhuren

Bij verkoop of verhuur van een nieuwbouw (residentiële en niet-residentiële eenheden) moet een EPC aanwezig zijn vanaf het moment dat een gebouw of gebouweenheid te koop of te huur gesteld wordt.

Als het EPC bij bouw geldig is op het moment van de ondertekening van de notariële akte of huurovereenkomst, moet er geen bijkomend EPC opgemaakt worden.

Let op: In geval van verbouwingen waar ook aan de EPB-eisen voldaan moet worden, moet wel een EPC (voor bestaande gebouwen) opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

Advertentieplicht:

Bij het te koop of te huur stellen is het verplicht om het kengetal, het E-peil en het adres of de unieke code van het EPC te vermelden in alle commerciële advertenties waarin het gebouw of de gebouweenheid te koop of te huur wordt aangeboden.

Door de wettelijk toegelaten periode van 12 maanden tussen datum van ingebruikname en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouw gebouwen en eenheden te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is.

Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is.

EPC Bouw 2020 voorpagina
Published on: 
09-04-2019