Voor welke publieke gebouwen is een EPC vereist?

Het EPC is verplicht voor gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.

Het gaat over gebouwen van:

 • de federale overheid, incl. de parastatalen;
 • de Vlaamse overheid, incl. de interne en externe verzelfstandigde agentschappen;
 • de provinciale overheden;
 • de gemeentelijke overheden, incl. OCMW's;
 • overheidsbedrijven;
 • onderwijsinstellingen;
 • welzijnsvoorzieningen;
 • gezondheidsvoorzieningen.

De invoering werd stelselmatig verstrengd. In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000 m². Op 1 januari 2013 werd de verplichting ook ingevoerd voor gebouwen vanaf 500 m².  Sinds 1 januari 2015 is het EPC eveneens verplicht voor gebouwen vanaf 250 m² bruikbare vloeroppervlakte.

Voor welke gebouwen/organisaties is géén EPC voor publieke gebouwen nodig?
 • publieke gebouwen die niet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest;
 • lokalen van jeugdverenigingen (Scouts, KSA, Chiro, ...);
 • religieuze gebouwen zoals kerken, ...
 • gebouwen die niet vaak door het publiek bezocht worden, bijvoorbeeld een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor het sorteren van post of het opslaan van goederen;
 • hotels;
 • private kantoren en banken;
 • gebouwen of gebouwdelen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen, zoals opslagplaatsen, loodsen;
 • brandweerkazernes;
 • serviceflats;
 • nieuwbouw waarvoor een geldig EPC bouw beschikbaar is (vanaf 15/9/2016)
Een aantal specifieke situaties
 • In geval van een nieuwe gebruiker heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na ingebruikname om een EPC te laten opmaken.
 • Als er gedurende de geldigheidsduur van het EPC energiebesparende investeringen gedaan werden aan het gebouw, kan de publieke gebruiker er voor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken. Let wel, om een correct EPC op te maken moeten de energieverbruiken gedurende exact één jaar bijgehouden worden.
 • Ook beschermde gebouwen vallen onder deze regelgeving omdat het certificaat een informatief doel heeft en geen verplichting inhoudt om de energiebesparende maatregelen die eventueel in strijd kunnen zijn met de bescherming, ook effectief uit te voeren.
 • Indien meerdere gebouwen geheel of gedeeltelijk door een publieke organisatie worden gebruikt, ze op dezelfde locatie gelegen zijn én gebruik maken van minstens één gemeenschappelijke teller moet één energieprestatiecertificaat voor deze locatie opgemaakt worden door de jaarverbruiken en de bruikbare vloeroppervlakte van de verschillende gebouwen samen te tellen.
 • Vanaf 15 september 2016 mag een geldig EPC bouw ook gebruikt worden om te voldoen aan de verplichting om over een EPC voor publieke gebouwen te beschikken.
Published on: 
15-01-2019