EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update september 2022

  • 28 september 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 

EFRO Vlaanderen 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Vlaanderen is in september gelanceerd. Binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ staat er momenteel oproepen open voor projecten die inzetten op het bevorderen van hernieuwbare energie en duurzame multimodale stedelijke mobiliteit. De procedure voor indiening verloopt in twee stappen: eerst moet het project aangemeld worden via een vooraanmelding. De vooraanmelding moet ten laatste op 18 november 2022 ingediend zijn. Vervolgens kan men overgaan tot de indiening van het volledige projectvoorstel, met als deadline 31 januari 2023.   

Voor meer informatie over EFRO Vlaanderen kan u terecht bij VLAIO of bij de dienst Europa van uw provincie. In de eerste helft van oktober wordt er ook een provinciale roadshow georganiseerd om potentiële aanvragers te informeren. 

Interreg North Sea Region 

Het Interreg North Sea Region programma zit ondertussen al aan haar tweede oproep. De oproep van Interreg North Sea Region maakt een onderscheid tussen kleinschalige en reguliere projecten. Kleinschalige projecten hebben een budget tussen 200.000 en 500.000 euro en een maximale looptijd van 18 maanden, terwijl er bij reguliere projecten hierover geen regels zijn. Interreg North Sea Region wil onder meer projecten ondersteunen in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netten en –opslag, circulaire economie en duurzame mobiliteit. 

De deadline voor de indiening van kleinschalige en reguliere projecten is 14 november. Het is ook mogelijk om een expression of interest in te dienen, met oog op volledige indiening bij de volgende oproep. 

Voor meer informatie over Interreg North Sea Region kan u terecht bij Vlaams contactpunt Sandra Vandewiele (sandra.vandewiele@vlaio.be) of de dienst Europa van uw provincie.   

Horizon Europe partnerschappen 

In september hebben ten slotte ook twee partnerschappen gelinkt aan het Horizon Europe-programma hun eerste oproepen gelanceerd, die relevant zijn voor energie en klimaat: Driving Urban Transitions (DUT) en Clean Energy Transition (CET). De deadlines voor indiening van een pre-proposal zijn respectievelijk 21 en 23 november. Beide partnerschappen organiseren in de loop van oktober infosessies om potentiële aanvragers te informeren over de openstaande oproepen.  

Find your EU funding programme for the environment 

De Europese Commissie heeft een interessant gids opgemaakt van relevante EU-programma's in het domein van duurzaamheid. Deze gids geeft een gedetailleerde beschrijving van de EU-financieringsprogramma's en -instrumenten voor de periode 2021-2027, die projecten kunnen ondersteunen die direct of indirect bijdragen aan het beleid en de doelstellingen van de EU. Het doel van deze gids is tweeledig: het bewustzijn vergroten en potentiële projectpromotoren stimuleren door hen kennis en inzichten te verschaffen, om zo aanvragen voor EU-financiering te vergemakkelijken. U kan de gids raadplegen via de website van de Europese Commissie.  

Openstaande oproepen 

Interessante events 

Meer informatie 

Bent u betrokken bij een project dat bijdraagt aan de energie- en klimaatdoelstellingen en bent u op zoek naar Europese financiering? Dan bekijken we graag of u in aanmerking komt voor bepaalde Europese programma’s en begeleiden we u verder bij uw aanvraag. Voor meer informatie, contacteer het EU-financieringsteam van VEKA via veka.eufinanciering@vlaanderen.be of via de website

Published on: 
28-09-2022