Cijfers en studies

9,2% van de energie die we in Vlaanderen gebruiken, is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. De Europese Unie en de lidstaten hebben concrete doelstellingen vastgelegd om het aandeel hernieuwbare energiebronnen sterk te vergroten. Zo worden we minder afhankelijk van de import van schaarse en steeds duurdere energiebronnen, en verkleinen we de uitstoot van broeikasgassen.

Rapporten:

  • U vindt een groot aanbod recente officiële energiecijfers (onder de vorm van grafieken, kaarten en tabellen) op de energiekaart. Waar mogelijk splitsen we op per gemeente (o.a. voor zonnepanelen en windturbines).

  • De evaluatierapporten met bandingfactoren voor steungerechtigde groenestroominstallaties vindt u via www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie

Studies:

Financiering beleidsdoelstellingen:

Om haar doelstellingen te behalen, geeft Vlaanderen steun aan groene-energieprojecten. De steun wordt toegekend via groenestroomcertificaten, premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders, investeringssteun via de call groene warmte, de call groene stroom en ad hoc investeringssubsidies. Dit is het overzicht van de toegekende steun sinds 2005, onderverdeeld per technologie xlsx bestandOverzicht steun voor groene energie en WKK (24 kB)

Warmteplan:
Het Warmteplan 2025 moet zorgen voor de uitvoering van de doelstellingen rond groene warmte en restwarmte in het Regeerakkoord 2019-2024, de beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.De Vlaamse Regering keurde op 10 december 2021 de acties uit de visienota Warmteplan 2025 goed pdf bestandVisienota_Warmteplan_2025.pdf (1.03 MB)

Windplan:
Het Windplan 2025 moet zorgen voor het realiseren van de doelstellingen voor windenergie, zoals ze opgenomen zijn in het Regeerakkoord, de Beleidsnota Energie 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030. De Vlaamse Regering stemde op 11 december 2020 in met de acties uit de visienota Windplan 2025pdf bestandVisienota Windplan 2025.pdf (1 MB)

Zonneplan:
Het zonneplan 2025 omschrijft hoe de doelstellingen voor PV-installaties (zonnepanelen) voor de productie van groene strrom, zoals ze zijn opgenomen in het Regeerakkoord, in de Beleidsnota 2019-2024 en in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030, kunnen gerealiseerd worden. De Vlaamse Regering stemde op 27 november 2020 in met de acties opgenomen in de visienota 'Zonneplan 2025' pdf bestandVisienota Zonneplan 2025.pdf (1.02 MB)

Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030:

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad.

Belgisch actieplan:

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 beschrijft de knelpunten en maatregelen om de Belgische doelstelling tegen 2030 te bereiken en bevat statistieken over de huidige situatie en prognoses tot 2030. Het actieplan werd bij de Europese Commissie ingediend in uitvoering van de Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen. Downloaéd het plan via www.nationaalenergieklimaatplan.be/nl/wat-is-het-nekp#het-definitief-plan

 

barometer

Recente cijfers en evoluties voor Vlaanderen en elke gemeente
Nuttige websites

Nog meer statistieken groene stroom en WKK vindt u op de website van de VREG

Published on: 
27-08-2019