Premie voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij

Premie 2022 aanvragen? Let op!

Digitale meter

Bent u van plan een thuisbatterij te plaatsen of heeft u al een thuisbatterij en  wil u hiervoor in 2022 een premie aanvragen? Dan kan u het best zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius (de gemiddelde kostprijs bedraagt 88 euro incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil). Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.

In 2022 bedraagt de premie maximaal 1725 euro. 

Worden er uitzonderingen voorzien als de thuisbatterij niet meer tijdig geplaatst en gekeurd kan worden in 2022, door vertraagde leveringen, een aannemer die niet tijdig meer kan plaatsen, een keuring die niet tijdig kan plaatsvinden of andere redenen van overmacht?

Neen, enkel installaties die uiterlijk op 31/12/2022 geplaatst en gekeurd zijn, zullen van de premie 2022 kunnen genieten (indien de premie wordt aangevraagd binnen de 9 maanden na de indienstname/keuring). Er worden geen uitzonderingen voorzien. 

Aanmelding batterij-installatie

Een batterijinstallatie moet u (of uw installateur) via de website van Fluvius aanmelden. U hoeft echter niet te wachten op de verwerking van uw dossier bij Fluvius, om de premie voor thuisbatterij aan te vragen. Een verklaring op eer door de installateur (docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB)) volstaat als bewijsstuk.  

Dossierbehandeling - lange wachttijd

Gezien het groot aantal aanvragen voor de premie voor thuisbatterij, mag u rekenen op een behandelingstermijn van 6 maanden voor premie-aanvragen vanaf december 2021. 

Een thuisbatterij, iets voor u?

Om uw zonnepanelen maximaal te laten renderen, kunt u het best proberen om eerst uw zelfverbruik te verhogen. Dat kan door huishoudtoestellen zoals een wasmachine, vaatwasser en droogkast zo veel mogelijk te gebruiken op de uren dat uw zonnepanelen stroom opwekken.

Als u over een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig beschikt, stemt u die ook het beste af op uw zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).

Daarna kunt u als eigenaar van een digitale meter (op basis van uw gebruiksgegevens) en met de simulator hiernaast, overwegen of de investering in een thuisbatterij nuttig is.

Premie voor een thuisbatterij

Er is een premie voor wie een thuisbatterij koopt of leaset. De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024 en extra budgetten vrijgemaakt. Voor 2022 is er een beperkt subsidiebudget voorzien. Het is niet uitgesloten dat de premie in de loop van 2022 verder verlaagd wordt, indien het subsidiebudget een bepaalde drempel heeft overgeschreden.

-    U moet binnen de negen maanden na de datum van indienstname (de AREI-keuring) een volledig premiedossier indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden.
-    De datum van indienstname (de AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. De datum van de indienstname is de datum van het AREI-keuringsverslag van de thuisbatterij-installatie.

Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022. 

Hieronder enkele voorbeelden: 
-    Voorbeeld 1: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in april 2022: premiehoogte 2022
-    Voorbeeld 2: datum van indienstname (AREI-keuring) in december 2022, datum volledige premiedossier ingediend februari 2023: premiehoogte 2022
-    Voorbeeld 3: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in december 2022: U komt NIET in aanmerking voor de premie thuisbatterij want uw premiedossier is niet ingediend binnen de 9 maanden na de datum van de AREI-keuring

Ondanks de premie blijft de investering in een thuisbatterij hoog, het is niet voor iedereen rendabel. Informeer u dus goed!

Premiehoogte thuisbatterij

  2022 2023 2024 2025
0 tot 4 kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh 0 euro/kWh
4 tot 6 kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh 0 euro/kWh
6 tot en met 9 kWh 150 euro/kWh geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag 0 euro/kWh
vanaf 9 kWh geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag geen bijkomend bedrag 0 euro/kWh
maximum per batterij 1725 euro, max 40% factuur incl. btw  850 euro, max 40% factuur incl. btw  425 euro, max 40% factuur incl. btw  0 euro

De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden.
 

-    In 2022 stijgt het maximum toegekend premiebedrag niet meer indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan  9 kWh bedraagt
-    Vanaf 2023 stijgt het maximum toegekend premiebedrag niet indien de bruikbare capaciteit van de thuisbatterij meer dan 6 kWh bedraagt (* onder voorbehoud van finale goedkeuring door de Vlaamse Regering). 

Voorbeeld 1 (datum van indienstname (AREI-keuring) in 2022): voor thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 5 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 1 kWh x 187,5 euro/kWh = 1087,5 euro 
 

Voorbeeld 2 (datum van indienstname (AREI-keuring) in 2022): thuisbatterijen met een bruikbare capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie maar het toegekend premiebedrag stijgt niet meer boven de 9 kWh. Voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 10 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4 kWh x 225 euro/kWh + 2 kWh x 187,5 euro/kWh + 3 kWh x 150 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 1725 euro 
 

Voorbeeld 3 (datum van indienstname (AREI-keuring) in 2023): voor een thuisbatterij met een bruikbare capaciteit van 8 kWh, geldt de volgende maximale premiehoogte: 4kWh x 150 euro/kWh + 2 kWh x 125 euro/kWh + 2 kWh x 0 euro/kWh = 850 euro
 

De premiehoogte kan nooit meer dan 40% van de factuur incl. btw bedragen 
 

Door de snelle evolutie van de markt van thuisbatterijen, zal de premiehoogte minstens jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig aangepast worden. Dan kan ook tussentijds in de loop van het jaar gebeuren. Vanaf 2025 is er geen premie meer voorzien.

Aanvragen kunnen enkel online via dit formulier

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen/Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een premie vanaf 1 jan 2022 moet u aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor natuurlijke personen (met inbegrip van natuurlijke personen die koopman zijn of een zelfstandig beroep uitoefenen), en niet voor organisaties of vennootschappen. 
 • De premie is van toepassing op zowel bestaande gebouwen als nieuwe gebouwen.
 • U moet een volledig premiedossier binnen de negen maanden na de datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden. De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022. 
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie apart kunnen worden gemeten. 
 • LET OP: als u in het kader van deze premieaanvraag uw digitale meter vervroegd laat plaatsen, is er een wachttijd tussen uw aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de meter.
 • U moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW (een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of u leaset de installatie. 
 •  De thuisbatterij, en decentrale productie-installatie of zonnepanelen moeten aangemeld zijn bij Fluvius.  Aanmelden kan op de website van Fluvius: 
  o    aanmelding thuisbatterij
  o    aanmelding zonnepanelen 
 • De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen. 
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212). 
 • Een loodbatterij met waternavulmogelijkheid komt niet in aanmerking voor de premie.  
 •  Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben. Indien niet meer aan de voorwaarden voldaan is, dan wordt de premie teruggevorderd. 
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 • Per EAN-code kan maximaal één premie met uitzondering van het geval van een eigendomsoverdracht van een onroerend goed waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd. De premie wordt toegekend tot en met 31 december 2024.
 • In het geval van een hybride omvormer voor zowel een productie-installatie op basis van zonne-energie en installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit, wordt voor premieaanvragen ingediend tot en met 31 december 2021 zo'n 50% van de kostprijs van de omvormer in rekening gebracht. Bij aanvragen vanaf 1 januari 2022 wordt 100% van de kostprijs van de hybride omvormer in rekening gebracht.
 • Onder voorbehoud van finale goedkeuring door de Vlaamse Regering*  worden premies voor een thuisbatterij met een datum van indienstname vanaf 2023 bij Fluvius aangevraagd. Aanvragen met een datum van indienstname in 2022 blijft u aanvragen via deze website van het VEKA (energiesparen.be).

Welke documenten heb ik nodig om de premie aan te vragen? 

De premie aanvragen kan enkel online via dit formulier.

U moet een volledig premiedossier binnen de negen maanden na de datum van indienstname (de AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie indienen. Bij een AREI-keuring in 2021 geldt een termijn van 15 maanden. De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. Uitzondering: premiedossiers ingediend vanaf 1 januari 2022 met een AREI-keuring in 2021 vallen onder de premievoorwaarden van 2022.
 
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een volledige aanvraag in te dienen:

 1. De eindfactuur moet de verschillende investeringskosten duidelijk gedetailleerd weergeven (kostprijs batterijsysteem, omvormer van de batterij en plaatsingskosten voor de batterij). Per item op de factuur moet de aparte kostprijs worden weergegeven. Andere kosten, zoals kosten voor de plaatsing van zonnepanelen, komen niet in aanmerking als investeringskost voor de premie. In geval van leasing het leasingcontract waarop de maandelijkse of jaarlijkse kostprijs wordt vermeld. 
 2. In een verklaring op eer (docx bestandverklaring op eer installateur thuisbatterij (185 kB) geeft de elektrotechnische installateur aan welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is en of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is. Gebeurt de plaatsing van een thuisbatterij in combinatie met zonnepanelen, dan moeten de investeringskosten van de thuisbatterij apart vermeld staan in de verklaring. Dit geldt ook voor de combinatie met een hybride omvormer. Tevens wordt verklaard dat de installateur over een geldige NACE-code beschikt. Sinds 1 november 2021 moet de installateur een aangepaste verklaring invullen, waarbij ook verklaard wordt dat de installatie werd aangemeld bij Fluvius, dat er een decentrale productie-installatie aanwezig is en dat er een digitale meter werd geplaatst. Bij de behandeling van de premie-aanvragen zal door het VEKA gecontroleerd worden of effectief aan die voorwaarden is voldaan.
 3. De keurder of het keuringsorgaan bezorgt u een AREI-keuringsbewijs van de thuisbatterij  waarin de datum van de keuring, het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting van de thuisbatterij zijn opgenomen.  
   

Enkele meest gemaakte fouten bij aanvraag premie thuisbatterij 

 • Bij ‘investeringskost op de factuur’ wordt enkel de kostprijs van de batterij ingevuld en niet de totale kostprijs (kostprijs batterij, plaatsingskosten en kost (hybride) omvormer).
 • De facturen zijn niet voldoende opgesplitst: er worden aantallen vermeld maar niet de aparte kostprijs per item.
 • Klanten gebruiken niet de recentste verklaring op eer (vanaf 1 november). 
Vraag uw premie aan
Om in aanmerking te komen voor de premie 2021 is
 • uw thuisbatterij geplaatst en gekeurd in 2021,
 • er een digitale meter aanwezig in 2021, én 
 • uw volledig premiedossier uiterlijk op 31.12.2021 ingediend zijn. Gebruik hiervoor de aangepaste verklaring op eer van de installateur vanaf 1 november 2021 om uw dossier sneller te kunnen indienen. 
 • Dossiers waarvoor de premie aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2022, vallen automatisch onder (lagere) premie 2022.

Meer info

Batterij zinvol voor u?

Maak met deze simulator een eerste inschatting van het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij.
Geen offerte? Geen probleem, met deze richtprijzen helpen we u op weg.

logo medefinancieringDit project maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd met Europese relancemiddelen. 

Published on: 
14-09-2022