Wat is de bruikbare capaciteit van een thuisbatterij?

Om de hoogte van de premie te berekenen, komt enkel de bruikbare initiële opslagcapaciteit in aanmerking.  
 
Bij een thuisbatterij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de totale opslagcapaciteit en de bruikbare  opslagcapaciteit. De batterijcellen hebben een totale capaciteit, die niet altijd ten volle benut kan worden. Dat hangt ook af van het type batterij of de gebruikte technologie. Bij sommige types batterij is de bruikbare capaciteit gelijk aan de totale capaciteit, maar bij andere types ligt die lager dan de totale capaciteit. Bij een loodzuurbatterij bijvoorbeeld ligt de bruikbare capaciteit veel lager dan de totale capaciteit en wordt de batterij veel minder ver ontladen. Bij een lithium-ionbatterij liggen de bruikbare en totale capaciteit dichter bij elkaar. 
 
Gegevens over de bruikbare capaciteit staat vindt u in principe in de technische fiche van de thuisbatterij. De Engelse term voor  bruikbare capaciteit is usable energy. De bruikbare capaciteit wordt soms ook aangeduid via de maximale Depth of Discharge (DoD) of de mate waarin een batterij maximaal ontladen. Sommige systemen hebben een maximale DoD van 100 %. Dat betekent dat  capaciteit ten volle (100%) kan  ontladen.  Een systeem met een maximale DoD van 80% kan dus maar 80% van de capaciteit gebruiken. 
Een batterij met een totale capaciteit van 10 kWh en een maximale DoD van 80% heeft een bruikbare capaciteit van 8 kWh. Wordt er slechts één capaciteit en geen DoD vermeld, dan kan u er vanuit gaan dat dit de bruikbare capaciteit is. 
 
De levensduur (het aantal laadcycli) en de DoD van de batterij zijn omgekeerd evenredig:  een batterij die vaak diep ontlaadt, zal een kortere levensduur hebben of minder laadcycli hebben. 
 
De installateur van de thuisbatterijsysteem geeft in een verklaring op eer aan wat de  bruikbare capaciteit is. 
 
De fabrikant van de batterij levert altijd een technische fiche of brochure mee en/of stelt die beschikbaar op zijn website.  Daarbij maakt hij meestal een onderscheid tussen de totale en de bruikbare capaciteit. Sommige technische fiches vermelden ook de maximale DoD.  

In sommige documenten wordt bruikbare capaciteit ook werkelijke capaciteit genoemd.

Published on: 
12-02-2021