Hoe verandert de premieaanvraag na 31 maart 2021?

Wie na 31 maart 2021 een premieaanvraag indient, komt automatisch in de nieuwe regeling met de nieuwe voorwaarden:

 • enerzijds verhoogt het premiebedrag voor batterijen tot en met 6 kWh (tussen 6 en 9 kWh blijft de premie 250 euro/kWh);
 • anderzijds wordt het maximumbedrag per batterij verlaagd (zie tabel hieronder).

Dit beknopte schema geeft enkele belangrijke verschillen tussen de regeling tot en met 31 maart 2021 en de nieuwe regeling weer. Detailinformatie leest u op www.energiesparen.be/thuisbatterij

Opgelet: alle voorwaarden zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

  Tot en met 31.03.2021 Vanaf inwerkingtreding van de nieuwe regeling tot en met 31.12.2021
Vanaf wanneer kan ik de premie aanvragen? Een voorschotfactuur volstaat om een dossier te openen.

Van zodra de thuisbatterij geplaatst, aangemeld en gekeurd is.

 

U hoeft nog niet alle gevraagde bewijsstukken te hebben om een dossier te openen. Een van volgende documenten volstaat:

 • een (voorschot)factuur
 • alle facturen
 • keuringsbewijs
 • attest Fluvius
 • verklaring op eer
Uiteraard mag u ook alle documenten tegelijk bezorgen.

Het dossier moet volledig zijn om de premie aan te vragen. U beschikt over alle gevraagde bewijsstukken in digitale vorm.

 • alle facturen, inclusief eindfactuur
 • keuringsbewijs
 • attest Fluvius
 • verklaring op eer
Hoeveel tijd heb ik om de premie aan te vragen? U vraagt uw premie ten laatste op 31.03.2021 aan en uiterlijk 3 maanden na de eindfactuurdatum. U vraagt uw premie ten laatste 6 maanden na de eindfactuurdatum aan en uiterlijk op 31.12.2021.
Hoeveel bedraagt de premie? De premie bedraagt 250 euro/kWh en maximaal 3200 euro.
De premie kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten.
In 2021 bedraagt de premie maximaal 2550 euro, namelijk:
 • 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh en
 • bijkomend 250 euro/kWh van 6 tot 9 kWh. Boven de 9 kWh is er geen extra premiebedrag per kWh.

De premie kan nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten. 

Welke verschillen zijn er in de premievoorwaarden?

Opgelet: In deze tabel worden enkel de verschillen aangeduid. Alle voorwaarden op www.energiesparen.be/thuisbatterij
 • U beschikt over een digitale meter of een goedgekeurde offerte voor de plaatsing ervan.
 • Uw thuisbatterij beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface.
 • Er wordt een injectielimiet van 60% van het maximale omvormervermogen van de gekoppelde productie-installatie toegepast of een slimme sturing van de installatie die minstens hetzelfde resultaat oplevert
 • U beschikt over een digitale meter.
 • Uw thuisbatterij beschikt over een tweerichtingscommunicatie-interface en kan het laad-en ontlaadvermogen sturen in functie van de tijd of op basis van externe signalen.
 • Er geldt geen injectielimiet.
Wat als de installateur de batterij niet tijdig plaatst? Het VEKA kan hier niet in tussen komen.

De vernieuwde premie aanvragen kan enkel via het online formulier. De uitbetaling van een goedgekeurd premiedossier zal ten vroegste in september 2021 mogelijk zijn.

Published on: 
31-08-2021