Kan ik mijn aanvraagdossier annuleren en een nieuwe premieaanvraag opstarten na 31 maart?

U heeft begin 2021 een aanvraag ingediend voor de premie van thuisbatterij en u beschikt over een PVT-dossiernummer.

U kan uw premieaanvraag niet meer laten annuleren als: 

  • de premie uitbetaald is.
  • het dossier voor of op 31 maart 2021 volledig aangevuld is met alle gevraagde bewijsstukken (inclusief eindfactuur).

U kan uw premieaanvraag alsnog laten annuleren als: 
uw aanvraagdossier op 31 maart 2021 niet volledig aangevuld is met alle gevraagde bewijsstukken. Een dossier is niet volledig als er bijvoorbeeld geen eindfactuur toegevoegd is, of als de plaatsing of de keuring nog niet gebeurd is op 31 maart 2021.

Wie zijn premieaanvraag annuleert, kan na 31 maart 2021 niet meer terug naar het vroegere systeem. De aanvraagdatum bepaalt namelijk binnen welke regeling uw dossier valt. Vooraleer u uw aanvraag annuleert, leest u best de voorwaarden voor aanvragen vanaf 1 april 2021 goed na op www.energiesparen.be/thuisbatterij.

Published on: 
26-04-2021