Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB)

Het ARAB is een reglement met als doel het waarborgen van de goede uitvoering van de arbeid waarbij de bescherming van de arbeider wordt verzekerd. Het omvat verschillende artikels met betrekking tot de verlichting en noodverlichting in de werkplaatsen.

Terwijl het ARAB op wettelijk niveau de enige reglementering is met betrekking op het visueel comfort, zullen we hierover niet uitweiden gezien de vrij lakse eisen van het reglement, die het praktisch gezien meestal overbodig maken (omdat de eisen meestal vanzelfsprekend zijn voldaan). In de praktijk kan daarom meestal de norm NBN EN 12464-1 worden gebruikt.

Meer informatie met betrekking tot het ARAB en de Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk, die het ARAB reeds voor een aantal aspecten vervangen, is te vinden via volgende link.

Published on: 
27-06-2014