Het projectdossier

Het grafisch dossier

Perspectieftekening die gebruik maakt van naamaanduiding en verschillende kleuren om de verschillende gevels en begrenzingen aan te duiden.  

plan 1

Perspectieftekening met toelichtingen over het bepalen van de bruikbare vloeroppervlaktes.

plan 2

Grondplannen waarbij de maatvoering rekening houdt met de richtlijnen van het IP (volledige dikte buitenmuur, halve dikte binnenmuur..) en gebruikt wordt voor de bepaling van de ruimteclusters voor verwarming en koeling.  

plan 3

 

plan 4
Het fotografisch dossier

Met een sequentie van foto’s wordt het isolatiemateriaal en de isolatiedikte (met de plaats en onderbreking) in een voorzetwand t.h.v. een achtergevel aangetoond.

overzichtsfoto van de ruimte met de zekeringen

 

zicht op de binnenkant van de zekeringen

 

Isolatiedikte meten
Projectdossier 10 jaar bijhouden

Te rekenen vanaf de datum van het EPC en ongeacht de geldigheid van het EPC.

Zorg dus gedurende 10 jaar voor de nodige backups van uw bestanden.

Tips voor een goed projectdossier
  • Neem veel foto’s tijdens uw plaatsbezoek, zowel overzichts- als detailfoto’s. Een EPC-projectdossier bevat al snel vele tientallen foto’s. De foto’s helpen achteraf ook uw geheugen bij de opmaak van het EPC in de EPC-software. 
  • Verifieer of alle bewijsstukken voldoen aan de algemene voorwaarden. 
  • Sla uw foto’s digitaal op in een map per inspectie. Door toelichtingen in de titels en/of in een bijgevoegd document toe te voegen, beschikt u over informatie m.b.t. de genomen foto’s, wat handig is bij een controle maar ook wanneer u (jaren) later het fotografisch dossier opnieuw raadpleegt.
  • Stel uw grafisch dossier zo snel mogelijk na uw plaatsbezoek op. Ga na of u over alle gegevens beschikt en of het dossier volledig is.
  • Controleer of u elk invoergegeven kan aantonen met een aanvaard bewijs. Doe de nodige opzoekingen bij de fabrikant of erkende online bronnen. Achterhaal het referentiejaar bouw of renovatie.
  • Hou een screenshot bij als u de EPBD-databank, de site van het Verbond van de glasindustrie of andere aanvaarde digitale bronnen raadpleegt.
Published on: 
16-12-2021