Modelbestek concessie van daken voor zonnepanelen

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft naast de zonnekaart en de zonnegids nog een instrument om om de groei van zonne-energie in uw gemeente te vergroten: het modelbestek voor de concessie van daken voor zonnepanelen.

Dit modelbestek is een hulpmiddel voor openbare besturen om hun daken aan anderen ter beschikking te stellen. Samen kiezen voor zonnepanelen kan de band tussen het lokaal bestuur en de burger versterken en het draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten, terwijl de gemeente de kosten niet zelf hoeft te dragen. Winst voor het milieu én voor alle betrokkenen!

Kuurne is één van de voorbeeldprojecten: de coöperatie BeauVent won de openbare aanbesteding en plaatste zonnepanelen op alle geschikte gemeentelijke en OCMW-gebouwen, zonder financiële tussenkomst van de gemeente zelf.

Download​ het modelbestek:docx bestandVEA_Modelbestek_concessie_daken_voor_zonnepanelen (243 kB)

en de bijlagen:  

Published on: 
13-06-2018