De toekomst van niet-residentiële gebouwen is koolstofneutraal

Te renoveren kantoorTegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen drastisch gereduceerd wordt. Voor niet-residentiële gebouwen (zoals winkels, scholen, sportcomplexen, kantoorgebouwen, …) betekent dat 'koolstofneutraal' zijn.

De komende jaren zorgt de Vlaamse overheid er voor dat eigenaars van niet-residentiële gebouwen de eerste stappen zetten om die ambitie waar te maken.  Dat maakt deel uit van de Vlaamse renovatiestrategie.


Voor niet-residentiële gebouwen doet Vlaanderen dat met een renovatieverplichting, met de algemene uitrol van het EPC met een energielabel, en met financiële steun.   

Een energetisch gerenoveerd gebouw vraagt minder energie en zorgt dus voor een lagere energiefactuur. Bovenal is het er aangenaam verblijven, met een hoger comfort en betere werkomstandigheden, dus een hoger welbevinden, een hogere productiviteit en een hogere klantentevredenheid. Een pand met een goed EPC heeft ook een eigentijdse uitstraling en een hogere waarde op de vastgoedmarkt.

Vanaf 1 januari 2022 start daarom de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen. 

Voor het verder energetisch renoveren van het niet-residentiële gebouwenpark, gaan we voor keuzevrijheid, in de plaats van het minimaal maatregelenpakket verder uit te breiden of te verstrengen. Dat doen we door te streven naar een minimaal energielabel, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket.

We maken daarbij een onderscheid tussen de grote en de kleine niet-residentiële gebouwen: een energielabel op maat.