Een energiebedrijf mag niet meer leveren, wat betekent dat voor de klant?

  • 20 december 2021

Fluvius beëindigt de toegang van elektriciteits- en aardgasleverancier Watz tot het distributienet. Fluvius doet dat na toestemming van de VREG. Die toestemming kwam er na een uitvoerige procedure vooraf en een eerdere bemiddelingspoging. 

Klanten van Watz vallen niet zonder elektriciteit of aardgas. Kan een leverancier geen elektriciteit of aardgas meer leveren omdat hem de toegang tot het net wordt ontzegd? Dan treedt Fluvius onmiddellijk op als noodleverancier. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving.

Fluvius treedt enkel tijdelijk op als noodleverancier. U kiest best zo snel mogelijk een nieuwe leverancier. Komt u bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier terecht? Dan is de prijs die u betaalt hoger dan het huidige aanbod op de markt.
 
U kan de hoge prijzen van noodleverancier Fluvius vermijden. Teken vóór 21 januari 2022 een contract bij een nieuwe energieleverancier. U kan dan met die leverancier afspreken om al vanaf 21 december 2021 klant bij hem te worden. U betaalt dan vanaf 21 december 2021 de prijs van uw nieuw contract en niet de prijs van de noodleverancier.   

Met behulp van de V-test maakt u een weloverwogen keuze. De V-test vergelijkt objectief alle huidige aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik berekent u snel en eenvoudig hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract neemt. 

Lees de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Vragen over facturen van Watz? 
Neem contact op met Watz. 

Vragen over meterstanden en de prijzen van de noodleverancier Fluvius? 
Fluvius stuurt alle klanten van Watz een e-mail of brief in één van de volgende dagen. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop u Fluvius kan bereiken. 

Published on: 
21-12-2021