Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Ook de Vlaamse overheid ondersteunt het energiezuinig en milieuvriendelijk maken van uw woning en uw wagen.

 1. Premies via Mijn VerbouwPremie of via de netbeheerders 
  1. premies 2020
  2. premies 2021
  3. premies 2022
 2. Korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil
 3. Korting op de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties
 4. Verlaagde registratierechten voor ingrijpende energetische renovaties

 5. Teruggave deel schenkingsrechten bij energetische renovatie
 6. De sloop- en heropbouwpremie
 7. Woonpremies voor bestaande woningen
  Vanuit het agentschap Wonen-Vlaanderen worden een aantal premies gegeven, zoals de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie.  Meer informatie hieromtrent vindt u op de website www.wonenvlaanderen.be.

Bekijk of u in aanmerking komt voor een energielening.

Ook voor de opslag van energie in een thuisbatterij bestaat sinds 1 augustus 2019 een premie.

Published on: 
01-08-2019