Opgelet: aangepaste verklaring op eer

Opgelet: aangepaste verklaring op eer

Verklaring op eer installateur en attest Fluvius gewijzigd vanaf 1 november 2021

Opgelet: Gezien de verwerkingstijd bij Fluvius voor het opmaken van het attest, werd de verklaring op eer door de installateur gewijzigd vanaf 1 november 2021. In dat document verklaart de installateur dat (1) er een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en correct is aangemeld bij Fluvius, (2) er een digitale meter werd geplaatst en (3) de thuisbatterij correct is aangemeld bij Fluvius. Bij de behandeling van de premie-aanvragen zal door het VEKA gecontroleerd worden of effectief aan die voorwaarden is voldaan. Als na 31 december 2021 blijkt dat de aanvraag niet volledig is, zullen de premie-voorwaarden 2022 van toepassing zijn. Een attest van Fluvius wordt niet meer gevraagd bij de premie-aanvraag maar de nieuwe verklaring op eer dient gebruikt te worden. Vanaf dinsdag 9 november zal de online premieaanvraagmodule hiervoor aangepast worden.

Published on: 
13-09-2022