Mag het bedrag van het renteloze renovatiekrediet worden opgesplitst in verschillende voorschotten/tranches?

In sommige gevallen kunnen een aankoopkrediet ('hoofdkrediet') en/of een renovatielening opgesplitst worden in verschillende voorschotten of tranches, bijvoorbeeld om rekening te houden met het eigendomspercentage van de woning/het appartement.

Het zal evenwel niet mogelijk zijn het renovatiekrediet op te splitsen in verschillende voorschotten of tranches.

Er kan ook maar één enkel rekeningnummer worden opgegeven waarop het VEKA de uitbetaling van de rentesubsidie dient uit te voeren.
 

Published on: 
15-04-2021