Hoeveel bedraagt de boete bij het niet-bereiken van het vereiste energielabel?

Indien het beoogde energieprestatielabel na verloop van 5 jaar niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is, zal het VEKA onder meer een boete opleggen voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

Op grond van artikel 13.4.13, §1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 bedraagt die administratieve geldboete:
1°  300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro;
2°  600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
3°  900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
4°  1.200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro.