Ik wil een eengezinswoning opsplitsen in meerdere wooneenheden. Hoeveel kan ik renteloos lenen en welk label moet behaald worden?

Er zal bij het aangaan van een renovatiekrediet uitgegaan worden van de feitelijke startsituatie van de woning, dit wil zeggen gebaseerd op het aantal wooneenheden waarvoor een EPC is opgemaakt. De controle met betrekking tot het al dan niet behalen van de resultaatsverplichting na 5 jaar zal opnieuw gebeuren op basis van de feitelijke situatie op dat moment.

Dit betekent dat bij aanvang één renovatiekrediet kan aangegaan worden. Het met het geleend bedrag corresponderend energielabel moet behaald worden in alle wooneenheden die na 5 jaar op het adres aanwezig zijn. 

Stel, u koopt een woning met het op het renoveren tot energielabel B, en met het oog op het creëren van 2 appartementen. U kan 45.000 euro lenen. Na 5 jaar moeten de beide appartementen over het energielabel B beschikken.