Hoe wordt na vijf jaar bewezen dat het beoogde energieprestatielabel is bereikt?

Het VEKA zal vijf jaar na de datum van de authentieke akte betreffende de aankoop van de woning of het appartement in volle eigendom nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.