Wat indien het beoogde energieprestatielabel na 5 jaar niet is bereikt?

Indien het beoogde energieprestatielabel na verloop van 5 jaar niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is, zal het VEKA 

  • de betaling van de rentesubsidie stopzetten
  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete aan de kredietnemer opleggen voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

Indien de energieverbetering slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal de rentesubsidie als volgt worden teruggevorderd : 

1° 50% teruggevorderd als:

a) de kredietnemer voor zijn woning of appartement middels zijn resultaatsverplichting label A beoogde, maar label B behaalde;

b) de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label B beoogde, maar label C behaalde.

2° 75% teruggevorderd als de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label A beoogde maar label C behaalde.


Voor de toekomst zullen in dat geval de betaalde interesten slechts voor de overeenkomstige percentages worden terugbetaald in de vorm van een rentesubsidie, zijnde: 

1° 50% als:

a) de kredietnemer voor zijn woning of appartement middels zijn resultaatsverplichting label A beoogde, maar label B behaalde;
 b) de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label B beoogde, maar label C behaalde;

2° 25% als de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label A beoogde maar label C behaalde.

Zie ook de vraag 'Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt?'