Ik wil van een gebouw met meerdere wooneenheden een eengezinswoning maken. Hoeveel kan ik renteloos lenen en op hoeveel rentesubsidie heb ik recht?

Er zal bij het aangaan van een renovatiekrediet uitgegaan worden van de feitelijke startsituatie van de woning, dit wil zeggen gebaseerd op het aantal wooneenheden waarvoor een EPC is opgemaakt. De controle met betrekking tot het al dan niet behalen van de resultaatsverplichting na 5 jaar zal opnieuw gebeuren op basis van de feitelijke situatie op dat moment. De rentesubsidie zal dan (her)berekend (en desgevallend deels teruggevorderd) worden op basis van het eindresultaat op dat moment. Om dit te vermijden is het dus aanbevolen om bij het aanvragen van eventueel meerdere renovatiekredieten rekening te houden met uw verbouwingsplannen en het aantal wooneenheden dat u uiteindelijk beoogt.


Stel, u koopt een gebouw met daarin 4 appartementen, waarvan 2 met een energielabel D, en u wenst dit gebouw te renoveren naar een eengezinswoning met energielabel A. In principe kan u 2 renovatiekredieten aanvragen van 45.000 euro, dus 90.000 euro. Bij de controle na 5 jaar wordt vastgesteld dat op datzelfde adres nu een eengezinswoning met energielabel A gevestigd is. Op dat moment zal uw rentesubsidie afgetopt worden overeenkomstig het maximaal leningsbedrag dat voor een eengezinswoning met label A toegestaan is, zijnde 60.000 euro. De gedurende de voorbije 5 jaar uitgekeerde rentesubsidie op de overige 30.000 euro, zal teruggevorderd worden. Aangezien u het beoogde label bereikt hebt, ontvangt u voor de resterende looptijd van het krediet 100% van de rentesubsidie op 60.000 euro.