Wat zijn de gevolgen van een externe herfinanciering?

In geval van externe herfinanciering (dit is herfinanciering van een lening bij een andere kredietgever) neemt het betrokken renovatiekrediet bij de oorspronkelijke kredietgever een einde ingevolge vervroegde terugbetaling en zal te rekenen vanaf dan de rentesubsidie ook worden stopgezet. 

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is:

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.
     
Published on: 
16-04-2021