Moeten aan de kredietgever interesten op het renovatiekrediet worden betaald?

De kredietnemer betaalt aan de kredietgever waar hij het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/het appartement en het Vlaams renovatiekrediet is aangegaan, de overeengekomen interesten op het betrokken krediet. 

De betrokken interesten worden in de vorm van een rentesubsidie door het VEKA aan de kredietnemer terugbetaald. 

Het VEKA zal evenwel na 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is: 

  • de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de kredietnemer terugvorderen
  • een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

 

Zie ook de vraag 'Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt?'