Hoe weet u of het gewenste label haalbaar is?

Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen bij uw architect, bij de energiedeskundige die het EPC van uw woning heeft opgesteld, of bij een energiehuis.

Published on: 
06-07-2021