Kunnen meerdere renteloze renovatiekredieten worden toegekend aan eenzelfde persoon?

Dit kan, indien de betrokken persoon meer dan één onroerend goed heeft aangekocht dat voldoet aan de voorwaarden voor het verstrekken van een Vlaams renovatiekrediet.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de eigenaar van een woning waarop een Vlaams renovatiekrediet lopend is, ook een appartement aankoopt waarvoor dan opnieuw een Vlaams renovatiekrediet kan gevraagd en bekomen worden mits de voorwaarden daartoe voldaan zijn. Of nog, wanneer door eenzelfde persoon een appartementsgebouw wordt gekocht met meerdere appartementen, waarvoor dan voor ieder daarvan een renovatiekrediet kan aangevraagd worden.