Kan een niet-Belg, die ook niet in België verblijft, beroep doen op het renteloze renovatiekrediet?

Een persoon die niet over een Belgisch rijksregisternummer beschikt, kan een renteloos renovatiekrediet bekomen voor een woning die aan de voorwaarden voldoet,  indien hij over een inschrijving in het BIS-REGISTER beschikt.

U kan daarvoor terecht bij de gemeente waar de woning waarvoor het krediet wordt aangegaan gelegen is.

Meer informatie vindt u hier

Published on: 
29-04-2021