Komt de renovatie van een gebouw met EPC niet-residentieel tot een residentieel gebouw in aanmerking?

Het kan gebeuren dat een niet-residentieel gebouw (winkel/kantoor) wordt verworven met als doel het te renoveren en vervolgens voor privé-doeleinden te gebruiken of er te gaan wonen. Komt deze renovatie ook in aanmerking voor het Vlaams renovatiekrediet?

Neen. Het hoofdkrediet moet zijn aangegaan voor het verwerven van woningen of appartementen, met andere woorden gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting. Een renovatiekrediet kan bijgevolg niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.