Welke rentevoorwaarden mogen toegepast worden op het renteloze renovatiekrediet?

De rentevoorwaarden van toepassing op het renovatiekrediet zijn dezelfde als deze op het hoofdkrediet, met dien verstande dat de interestvoet niet hoger mag zijn dan deze van toepassing op het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/het appartement.

Published on: 
16-04-2021