Wat bij aankoop van een woning, met sloop- en heropbouw van een appartementsgebouw met meerdere appartementen?

Kan in dat geval enkel voor de aangekochte woning of voor ieder van de later op te bouwen appartementen een renovatiekrediet worden bekomen ?

Het aantal renovatiekredieten dat kan worden aangevraagd, wordt bepaald door het aantal woningen/appartementen dat initieel wordt aangekocht (al dan niet met oog op sloop- en heropbouw). Voor aankoop van één woning, gevolgd door sloop- en heropbouw van een gebouw met drie appartementen, zal bijgevolg slechts één enkel renovatiekrediet kunnen worden bekomen. De drie appartementen moeten het vooropgestelde label behalen. 

Voor de aanvraag van het renovatiekrediet kan dan gesteund worden op het basis EPC van het aangekochte gebouw.