Moet de kredietnemer nog verdere stappen ondernemen?

Ja. Hij zal van het VEKA een melding hebben ontvangen dat de aanvraag voor de rentesubsidie in het kader van het renovatiekrediet door de kredietgever aan het VEKA werd overgemaakt, waarna de kredietnemer de gegevens waarover het VEKA in dit kader beschikt en zijn aanvraag voor de rentesubsidie zal moeten bevestigen.

Lees ook 'Moet de kredietnemer het VEKA verwittigen van het bestaan van het renovatiekrediet'.

De kredietgever zal vervolgens het VEKA jaarlijks informeren over de door de kredietnemer in het afgelopen kalenderjaar betaalde contractuele interesten met betrekking tot het renovatiekrediet. Het VEKA staat in voor de terugbetaling van de interesten aan de betrokken kredietnemer in de vorm van een rentesubsidie.