Wordt de uitkoop van een aankoopkrediet ('hoofdkrediet') door een van de kredietnemers beschouwd als een nieuw aankoopkrediet?

Ja. Het kan gebeuren dat een kredietnemer het deel van een reeds lopend krediet voor de aankoop van een woning overneemt van de andere kredietnemer(s), bijvoorbeeld in geval van echtscheiding. Het uitkopen van een particuliere mede-eigenaar via een nieuw krediet door een van de andere kredietnemers wordt eveneens  beschouwd als een krediet voor de aankoop van een woning en kan bijgevolg ook aanleiding vormen voor het toekennen van een nieuw Vlaams renovatiekrediet. Tenlasteneming zonder dat er een nieuw krediet wordt verstrekt, komt niet in aanmerking.

Ook de verwerving van een woning of appartement in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden, wordt als 'aankoop' beschouwd. 

Het is daarbij niet noodzakelijk dat alle mede-erfgenamen worden uitgekocht. Het volstaat dat één van de mede-erfgenamen wordt uitgekocht, ook al blijft er daarna nog onverdeeldheid bestaan. Wel kan maar één renovatiekrediet per woning/appartement worden toegekend, per verwerving.
 

Published on: 
15-04-2021