Welke verplichting gaat de kredietnemer aan?

De kredietnemer verplicht zich ertoe de niet-energiezuinige woning of het niet-energiezuinige appartement binnen de vijf jaar na de datum van de aankoop van de woning of het appartement in volle eigendom energetisch te renoveren (met inbegrip van sloop-en heropbouw) tot minstens energielabel C voor een niet-energiezuinige woning en tot minstens energielabel B voor het niet-energiezuinige appartement. Afhankelijk van het na de betrokken periode van vijf jaar te bereiken energielabel, verschilt het maximale bedrag waarvoor een Vlaams renovatiekrediet kan worden afgesloten. De kredietnemer gaat daarbij een resultaatsverbintenis aan om dit beoogde energielabel na maximum vijf jaar te bereiken.


Hij moet daartoe na uitvoering van de werken en uiterlijk aan het einde van de controleperiode van vijf jaar een geactualiseerd EPC laten opmaken of een EPC-bouw (EPB-aangifte) voorleggen.
 

Published on: 
20-04-2021