Verstrekken alle kredietgevers het renteloze renovatiekrediet?

Het staat iedere kredietgever vrij om het renteloze renovatiekrediet aan te bieden. Het is dus aangewezen dat de kredietnemer voorafgaandelijk hieromtrent bij de kredietgever van zijn keuze informeert. Te benadrukken is dat een Vlaams renovatiekrediet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/appartement moet worden afgesloten bij dezelfde kredietgever. 

Published on: 
15-04-2021