Aan welke voorwaarden moet het renteloze renovatiekrediet voldoen?

Het renovatiekrediet is een hypothecair krediet met volgende kenmerken:

 • het heeft een onroerende bestemming
 • het wordt afgesloten bijkomend bij of als schijf van een hoofdkrediet dat gesloten wordt:
  • door een natuurlijke persoon
  • in het kader van de aankoop verleden bij authentieke akt verleden is
  • voor de financiering van de energetische renovatie of de sloop en heropbouw van de aangekochte woning of een aangekocht appartement.

Het renovatiekrediet wordt alleen verleend bij de aankoop van een woning die of een appartement dat:

 • de aanvrager in volle eigendom heeft
 • niet energiezuinig is
 • in het Vlaamse Gewest ligt
 • hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden.

'Aankoop' betreft niet noodzakelijk de verwerving van een woning of appartement naar aanleiding van een koop, maar kan ook andere situaties omvatten die tot de verwerving van een woning of appartement leiden via een authentieke akte, zoals: 

 • in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.
 • de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede-kredietnemers door een van de andere kredietnemers, bijvoorbeeld in geval van een scheiding.

Het hoofdkrediet en renovatiekrediet kunnen zowel via onderhandse als via authentieke akte worden verstrekt.

Of de woning/het appartement 'hoofdzakelijk bestemd is voor particuliere (privé)doeleinden' wordt bepaald door de gebruikte grondoppervlakte, die minstens 50% moet bedragen.

Enkel kredietaanvragen met betrekking tot het hoofdkrediet ingediend vanaf 1 januari 2021 kunnen in aanmerking komen.
 

Published on: 
29-04-2021