Renteloos renovatiekrediet

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. 

De kredietinstellingen Argenta, Axa, Bank Van  Breda, Bank Nagelmackers, Belfius, Beobank, BNP-ParibasCredimo, Crelan, DVV verzekeringen, Elantis, Europabank, ING, KBC, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos, en vdk bank staan klaar om geïnteresseerden te helpen. Ook een aantal sociale kredietmaatschappijen bieden dit krediet aan: Hypostart, West-Vlaams Woonkrediet en N.V. Elk zijn Huis.  

Ook wie bij het Vlaams Woningfonds een Vlaamse woonlening aangaat voor de aankoop van een niet energiezuinige woning, kan daar ook nog een renteloos renovatiekrediet aan toevoegen.

Voor aankopen vanaf 2023 wordt het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd zal worden, hoe groter de rentesubsidie zal zijn. Deze rentesubsidie kan niet gecombineerd worden met Mijn VerbouwLening

 

Voorwaarden

Aankopen in 2021-2022

Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  Aanvullend en samen met het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van de woning. 

Let op: enkel indien de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend en het hoofdkrediet vanaf 2021 wordt afgesloten, kan u een renteloos renovatiekrediet aanvragen. Lees ook de veelgestelde vragen voor meer info. Ook in 2022 kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten. Vanaf 2023 wijzigen de voorwaarden (zie verder). 

Aankopen vanaf 2023 (= datum notariële akte). 

Het renteloos renovatiekrediet wordt een rentesubsidie. U blijft deze rentesubsidie aanvragen bij uw bank, samen met hoofdkrediet voor de verwerving van de woning of appartement. 

Vanaf 2023 komen enkel woningen of appartementen met een label E of F in aanmerking voor de rentesubsidie. U zal u een renovatiekrediet kunnen afsluiten, als u renoveert tot label D. Hoe energiezuiniger u van plan bent om te renoveren, hoe groter de rentesubsidie.

Het renteloos renovatiekrediet wordt vanaf 2023 omgevormd tot een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet).
-3,5% als label A wordt beoogd; 
-3% als label B wordt beoogd; 
-2,5% als label C wordt beoogd; 
-2% als label D wordt beoogd.

Voor de volledige voorwaarden, wordt verwezen naar het energiebesluit (titel VII, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 15). 

Hoeveel kan ik lenen?

Aankopen in 2021-2022

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro. Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro. Het engagement is een resultaatsverplichting.

Renteloos renovatiekrediet bij renovatie naar Aankoop woning label E of F (te ontlenen bedrag) Aankoop appartement label D, E of F (te ontlenen bedrag)
label C 30.000 euro niet van toepassing
label B 45.000 euro 30.000 euro
label A 60.000 euro 45.000 euro

 

Aankopen vanaf 2023

Rentesubsidie bij renovatie naar % korting op marktrentevoet Aankoop woning label E of F (te ontlenen bedrag) Aankoop appartement label E of F (te ontlenen bedrag)
label D 2% 20.000 euro 10.000 euro
label C 2,5% 30.000 euro 20.000 euro
label B 3% 45.000 euro 30.000 euro
label A 3,5% 60.000 euro 45.000 euro

 

Hoe vraag ik de rentesubsidie aan?

U kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij uw bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Indien u een woning geschonken of na erfenis krijgt, kan u terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Indien na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). 

VTM-nieuws
uitzending van 12 februari 2021
Published on: 
15-07-2022