De aanvraagprocedure

De premie-aanvraag gebeurt in principe in 2 stappen. De premie kan uitsluitend online worden aangevraagd.

U moet de aanvraagprocedure opstarten binnen de 3 maanden na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor sloop -en heropbouw voor aanvragen van omgevingsvergunninngen tot eind 2020. 

U moet de aanvraagprocedure opstarten binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop -en heropbouw voor aanvragen van omgevingsvergunninngen in 2021 en 2022.  Enkel wie niet in aanmerking komt voor de 6% btw bij sloop- en heropbouw, kan de premie  aanvragen voor aanvragen omgevingsvergunningen in 2021 en 2022. 

Indien u op het moment dat u de premie aanvraagt ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

Stap 1

De premie moet tijdig worden aangevraagd via de webapplicatie.

Stap 2

Van zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken en een aantal andere bewijsstukken. De premie wordt uitbetaald binnen een termijn van 3 maand na het voorleggen van dit bewijs.

Indien u op het moment dat u stap 1 uitvoert ook al over een sloopbewijs beschikt, kunt u de twee stappen van de premie-aanvraag in één keer vervolledigen.

 

Published on: 
03-07-2019