Wat is de optimale dimensionering van een thuisbatterij in functie van zelfverbruik?

Het is altijd belangrijk om een thuisbatterij correct te dimensioneren. Maar onthoud vooral dat een grotere thuisbatterij niet altijd beter is, niet technisch en niet economisch.   

Om ervoor te zorgen dat de kosten voldoende opwegen tegen de baten, wordt aangeraden om per kWp zonnepanelen in 1 tot 1,5 kWh batterijcapaciteit te voorzien.  Dit zou het zelfverbruik naar gemiddeld  60% tot 68% kunnen optrekken. Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van bijvoorbeeld 4 kWp wordt in vele gevallen dus een thuisbatterij met een capaciteit tussen 4 en 6 kWh aanbevolen. 

Meer capaciteit verhoogt de prijs van de batterij, zonder het zelfverbruik evenredig te verhogen. 

Deze vuistregels zijn geldig als de productie van uw zonnepanelen op jaarbasis ongeveer overeenkomt met uw jaarlijkse elektriciteitsvraag.

Een batterij is vooral bruikbaar voor dagopslag (cycli van een aantal uren), maar zeker niet voor seizoensopslag (om een teveel aan stroom opgewekt in de zomer voor de winter bij te houden). 

Maak onze simulator een eerste inschatting van de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij.

Published on: 
13-12-2021