Toepassingsgebied van het EPC voor residentiële gebouwen

Ik heb een EPC bij bouw (nieuwbouw / ingrijpende energetische renovatie)

Moet er een EPC zijn als ik mijn nieuwbouwwoning of –appartement verkoop of verhuur? Wat als ik een ingrijpende energetische renovatie heb uitgevoerd?

 • Zolang het EPC bij bouw geldig is, mag dit ook bij verkoop of verhuur van een woning worden gebruikt en is het niet verplicht een nieuw EPC voor de verkoop en verhuur op te maken.

  Wanneer een nieuwbouwwoning of -appartement verkocht of verhuurd wordt vooraleer er een EPB-aangifte is opgemaakt, moet de verkoper de EPB-aangifte indienen binnen de wettelijk vastgelegde termijn  en het EPC bouw dat gekoppeld is aan de EPB-aangifte alsnog bezorgen aan de koper of huurder. Dit geldt ook bij ingrijpende energetische renovaties.

  Toelichting:

  Voor nieuwbouwwoningen- en appartementen geldt een E-peil eis. Ook bij ingrijpende energetische renovaties geldt een E-peil eis. Het EPC bij bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en is ter beschikking van zodra de EPB-aangifte definitief door de EPB-verslaggever werd ingediend in de Energieprestatiedatabank van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

voorbeeld van een EPC Bouw geldig tem 2019

EPC Bouw t/m 2019

EPC Bouw 2020 voorpagina

EPC Bouw vanaf 2020

Hoeveel EPC's zijn er nodig bij een kangoeroewoning?

Hoeveel EPC's heb ik nodig bij de verkoop van een kangoeroewoning?

 • Hier moet gekeken worden naar het autonome karakter van de beide wooneenheden.
 • Betreft het hier twee volledig autonome wooneenheden (functioneel zelfstandig met keuken, badkamer, toilet en een eigen afsluitbare toegang) dan moet er een EPC voor elk van de wooneenheden opgemaakt worden.
 • Zijn er echter gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke keuken of badkamer, dan moet er 1 EPC voor het volledige gebouw opgemaakt worden.
 • Raadpleeg ook
Hoeveel EPC's zijn er nodig bij een zorgwoning?

Heeft een zorgwoning een apart EPC nodig?

 • Een zorgwoning beantwoordt aan bepaalde voorwaarden vastgelegd door de Vlaamse overheid. Een zorgwoning heeft hierdoor een apart statuut dat bekomen wordt via een melding, bouw- of omgevingsvergunning.

Een zorgwoning komt nooit alleen voor, maar is steeds ondergeschikt aan een wooneenheid.

 • Een zorgwoning die een eenheid* is, kan worden opgenomen in het EPC van de wooneenheid waar het aan ondergeschikt is. In het EPC van de wooneenheid mag namelijk maximaal één ondergeschikte wooneenheid met functie ‘zorgwoning’ opgenomen worden.  
 • Is de zorgwoning geen aparte eenheid, dan wordt het sowieso opgenomen in het EPC van de wooneenheid waaraan het ondergeschikt is.

* functioneel zelfstandig met eigen keuken, badkamer, toilet en afsluitbare toegang 

Uw energiedeskundige laat u weten dat er geen EPC kan opgesteld worden, omdat uw woonst (appartement, studio,..) niet gekend is bij het Gebouwenregister. Misschien zijn er in werkelijkheid meer wooneenheden aanwezig dan er adressen gekend zijn bij het gebouwenregister of is er een anomalie in het Gebouwenregister. Raadpleeg in deze situaties het stappenplan.

Published on: 
21-12-2021