Veelgestelde vragen over het toepassingsgebied van het EPC voor de gemeenschappelijke delen

Is een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw nodig? En hoeveel?

We bekijken enkele gevallen:

De VME van mijn appartementsgebouw is ook eigenaar van een ander gebouw. Hoeveel EPC's GD moeten er opgemaakt worden?

Het EPC voor de gemeenschappelijke delen wordt opgemaakt per gebouw. De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister. Wat een gebouw is, staat dus los van de eigendomsstructuur of VME-structuur. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een VME is ingericht voor een gebouwencomplex dat in werkelijkheid door het Gebouwenregister beschouwd wordt als 3 aparte gebouwen. Eveneens is het mogelijk dat er 3 VME’s zijn voor een situatie die door het Gebouwenregister als één gebouw wordt beschouwd.

Alle wooneenheden in mijn gebouw hebben een eigen ingang langs buiten. Is er dan wel een EPC GD nodig?

Moet er een EPC van de gemeenschappelijke delen worden opgemaakt als de appartementen elk een eigen toegang hebben rechtstreeks naar buiten (via de weg, het erf, een passerelle) en dus geen circulatieruimte delen?

  • Ja, de regelgeving bepaalt dat een gebouw met minstens 2 wooneenheden vanaf 2022 over een EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw moet beschikken. Er is dus geen eis over de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten. Met andere woorden: het is niet van belang of (woon)eenheden gemeenschappelijke ruimten delen, zoals circulatieruimtes of stooklokalen.  Het EPC GD omvat immers niet zozeer de gemeenschappelijke ruimtes, maar wel alle schildelen en collectieve installaties die typisch in beheer zijn van alle eigenaren samen (VME: vereniging van mede-eigenaars), zoals de buitengevels, daken, vloeren, collectieve verwarmingsinstallatie enz. Wanneer het EPC GD moet aanwezig zijn, wordt bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden (= aantal appartementen + kleine niet-residentiële eenheden).
Drie appartementsgebouwen zijn ondergronds verbonden met een parking en kelder. Hoeveel EPC's GD moeten er opgemaakt worden?

Een gebouwencomplex met een gemeenschappelijk stooklokaal in de kelder heeft 3 ingangen en 3 gebouw-ID's in het gebouwenregister. Hoeveel EPC’s van de gemeenschappelijke delen moeten er opgemaakt worden?

  • Bij de bepaling van het aantal EPC’s GD moet rekening gehouden worden met de opsplitsing van het gebouwencomplex die de basiskaart van het GRB hanteert. Aangezien dit gebouwcenomplex op de kaart in 3 gebouwdelen is opgedeeld (met elk hun eigen gebouw-ID), moeten er 3 EPC’s GD worden opgemaakt, ook al is er interne circulatie mogelijk tussen de gebouwdelen via de kelder. In dit geval moeten er dus 3 EPC’s van de gemeenschappelijke delen ingediend worden en dit telkens onder het juiste gebouw-ID. Het juiste gebouw-ID is van belang, anders krijgen de appartementen onder de respectievelijke gebouw-ID’s het bijhorende EPC van de gemeenschappelijke delen niet te zien.  Enkel als de opsplitsing op de kaart onlogisch is kan dit gemeld worden aan het VEKA. Raadpleeg in dat geval het stappenplan.
Mijn gebouw heeft geen adres in het Gebouwenregister. Kan er wel een EPC GD opgemaakt worden?

Het kan voorkomen dat aan het ‘gemeenschappelijk deel’ geen adres werd toegekend, zoals in situaties waar een huisnummer i.p.v. een busnummer aan de gebouweenheden werd toegewezen. De gemeente zal aan het gemeenschappelijk deel zelf meestal geen eigen huisnummer toewijzen.

Ook als er geen adres werd toegekend aan het gemeenschappelijk deel, kan het EPC GD opgemaakt worden. De energiedeskundige gaat te werk zoals gewoonlijk door bij de aanmaak van het EPC het gemeenschappelijke deel (zonder adres) te selecteren. Op het certificaat verschijnen bij het adres dan alle huisnummers die voorkomen in het gebouw. 

EPC GD-geen adres in GR
Mijn gebouw heeft meerdere adressen in het Gebouwenregister. Op welk adres moet ik het EPC GD opmaken?

Bij de aanmaak van een EPC GD moet het ‘gemeenschappelijk deel’ geselecteerd worden in de Energieprestatiedatabank. Elk gebouw met meerdere gebouweenheden (= appartementen of niet-residentiële eenheden) kan slechts één gemeenschappelijk deel hebben.

Als de gebouweenheden meerdere huisnummers of meerdere straatnamen hebben, dan zal het gemeenschappelijk deel automatisch ook meerdere adressen krijgen. Dit komt voor bij hoekgebouwen en gebouwen met meerdere ingangen.

Het ID (nummer) is echter uniek aangezien het ID betrekking heeft op hetzelfde ‘gemeenschappelijk deel’.

Bij de aanmaak van het EPC moet de energiedeskundige werken via de kaart en op het gebouw klikken. Hij kiest één van deze gemeenschappelijke delen (die beide eenzelfde ID hebben). Het is dit adres dat op het certificaat zal verschijnen.

EPC GD-meerdere adressen in GR
Published on: 
10-12-2021