Ventilatie

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op de installaties voor ventilatie.

Afvoerventilator op lichtschakelaar

In een woning zijn toevoerroosters aanwezig in de leefruimte en slaapkamers. In het toilet is mechanische afvoerventilatie aanwezig die is aangesloten op de lichtschakelaar. In de badkamer is geen ventilatievoorziening aanwezig. Welk ventilatiesysteem moet ik invoeren?

  • De afvoerventilator in het toilet draait niet permanent en wordt daarom niet beschouwd als mechanische afvoer. In de badkamer is geen ventilatie aanwezig. Er is dus geen natte ruimte met natuurlijke of mechanische afvoer aanwezig.
  • Besluit: in de woning is er enkel natuurlijke toevoer aanwezig, maar geen ventilatiesysteem voor afvoer. Het in te voeren ventilatiesysteem is van het type ‘geen of onvolledig’.
Aanpassing 2022: (Decentrale) afvoerventilator

Herneem vraag 1. Stel dat de afvoerventilator in het toilet wel permanent draait.  Welk ventilatiesysteem moet ik dan invoeren?

  • Dit ventilatiesysteem is een ventilatiesysteem van het type 'natuurlijke toevoer en mechanische afvoer' en mag ingevoerd worden als het geventileerde deel groter is dan het niet geventileerde aandeel van het beschermde volume. Hierbij worden zowel de ruimten met aanvoer van verse lucht als de ruimten met afvoer van vervuilde lucht ingerekend. 
Wat zegt het inspectieprotocol?
Published on: 
16-12-2021